Holmsbu Vel

Velkommen!

Birgit Askestad Holmsbu Vel ble stiftet i 1945, og har i alle år vært en aktiv medspiller i lokalsamfunnet. Hovedoppgaven har alltid vært å bidra til at Holmsbu er et trivelig sted både for fastboende og besøkende, og å fremme beboernes interesser overfor kommunen.

Rosekomiteen vår sørger for at bedene rundt havna er vakre og full av roser om sommeren. Arrangementskomiteen står for 17. mai-markeringen og tenning av julegrana, og inviterer til velfest på vårparten. Vellet arbeider for å sikre og merke friområdene i Holmsbu og forbedre parkeringsforholdene - blant mye annet.

I 2016 var 121 fastboende (86 familier og 35 enkeltpersoner), 41 fritidsboende og 30 med båtopplag ved Slippen medlem i Vellet.
Er du ikke allerede medlem ønsker vi deg hjertelig velkommen!

(sist oppdatert: 07.09.17)

Fibernett til Holmsbu?

Viken Fiber

Er du interessert i fiber til din eiendom i Holmsbu?
Viken fiber kan levere fiber til Holmsbu dersom tilstrekkelig antall eiendommer vil være med.
Med fiber får man superraskt INTERNETT, TV OG TELEFONI i en pakke, og prisen pr måned ligger fra
noen hundrelapper i måneden og oppover avhengig av hva man velger/trenger.
For å få bygdefiber til Holmsbu, gitt at vi klarer å mobilisere nok husstander/hytter,
så anslås det en engangspris pr husstand/hytte på kr. 8000 fra Viken Fiber.
Denne undersøkelsen er ikke noen bindende påmelding, men et ønske om å registrere
de som kunne tenke seg å si ja til et slikt tilbud.
Eventuelt bindende avtale med alle vilkår må Viken fiber inngå senere.

Vi vil gjerne ha nei-svar fra de som ikke er interessert, for å kunne måle andel som er interessert!
For de som er interessert er det fint om eiendommens adresse, eventuelt gnr/bnr,
og mailadresse legges inn, slik at det kan sendes til Viken fiber.

Link til svar-skjema.

Ny avfallsdunk i Bugta

Avfallsdunk for engangsgriller

Vi har nå fått på plass egen avfallsdunk for engangsgriller ved stranda i Bugta.

Vi håper alle passer på å benytte seg av denne slik at vi kan holde området ryddig og pent for oss alle.
Og pass på IKKE å benytte denne til øvrig avfall, med tanke på mulig brannfare.


Varsel om offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for del av Rødtangen

Reguleringsplan for Rødtangen

Planvalget vedtok i møte 21.03.2017, sak 25/17, med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) å legge forslag til reguleringsplan for del av Rødtangen ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for utvikling etter kommuneplanens mål. Planforslaget avklarer nærmere om rammer og betingelser for tillatt utvikling.

Saksdokumenter og annen informasjon om planarbeidet ligger tilgjengelig via kommunens nettside

Eventuelle spørsmål, innspill og kommentarer sendes til:
postmottak.plan-bygg@hurum.kommune.no

Frist for innspill til planarbeidet er 22.05.2017


Brannvern

Brannhydrant i Holmsbu

I løpet av fjoråret ble brannvernet i Holmsbu forbedret ved montering av flere hydranter.
Hittil finnes de i Thomasløkka, Bugta og Storgata (utenfor Brdr. Jensen).

Dette kom som resultat av et eget prosjekt i kommunen, kombinert med påtrykk fra Holmsbu vel.


Grasrotandelen

Holmsbu Vel er registrert som "Grasrotmottaker" hos Norsk Tipping, så hvis du har lyst til å bidra med å øke vårt tilskudd fra samme selskap kan du enkelt gjøre dette uansett om du spiller på mobil, på nett eller hos kommisjonær. Vårt Grasrotnummer/foretaksnummer som må benyttes er: 888872302


Vis hensyn!

Vis hensyn