Holmsbu Vel

Velkommen!

Birgit Askestad Holmsbu Vel ble stiftet i 1945, og har i alle år vært en aktiv medspiller i lokalsamfunnet. Hovedoppgaven har alltid vært å bidra til at Holmsbu er et trivelig sted både for fastboende og besøkende, og å fremme beboernes interesser overfor kommunen.

Rosekomiteen vår sørger for at bedene rundt havna er vakre og full av roser om sommeren. Arrangementskomiteen står for 17. mai-markeringen og tenning av julegrana, og inviterer til velfest på vårparten. Vellet arbeider for å sikre og merke friområdene i Holmsbu og forbedre parkeringsforholdene - blant mye annet.

I 2016 var 121 fastboende (86 familier og 35 enkeltpersoner), 41 fritidsboende og 30 med båtopplag ved Slippen medlem i Vellet.
Er du ikke allerede medlem ønsker vi deg hjertelig velkommen!

(sist oppdatert: 07.07.17)

Ny avfallsdunk i Bugta

Avfallsdunk for engangsgriller

Vi har nå fått på plass egen avfallsdunk for engangsgriller ved stranda i Bugta.

Vi håper alle passer på å benytte seg av denne slik at vi kan holde området ryddig og pent for oss alle.
Og pass på IKKE å benytte denne til øvrig avfall, med tanke på mulig brannfare.


Varsel om offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for del av Rødtangen

Reguleringsplan for Rødtangen

Planvalget vedtok i møte 21.03.2017, sak 25/17, med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) å legge forslag til reguleringsplan for del av Rødtangen ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for utvikling etter kommuneplanens mål. Planforslaget avklarer nærmere om rammer og betingelser for tillatt utvikling.

Saksdokumenter og annen informasjon om planarbeidet ligger tilgjengelig via kommunens nettside

Eventuelle spørsmål, innspill og kommentarer sendes til:
postmottak.plan-bygg@hurum.kommune.no

Frist for innspill til planarbeidet er 22.05.2017


Brannvern

Brannhydrant i Holmsbu

I løpet av fjoråret ble brannvernet i Holmsbu forbedret ved montering av flere hydranter.
Hittil finnes de i Thomasløkka, Bugta og Storgata (utenfor Brdr. Jensen).

Dette kom som resultat av et eget prosjekt i kommunen, kombinert med påtrykk fra Holmsbu vel.


Grasrotandelen

Holmsbu Vel er registrert som "Grasrotmottaker" hos Norsk Tipping, så hvis du har lyst til å bidra med å øke vårt tilskudd fra samme selskap kan du enkelt gjøre dette uansett om du spiller på mobil, på nett eller hos kommisjonær. Vårt Grasrotnummer/foretaksnummer som må benyttes er: 888872302


Vis hensyn!

Vis hensyn