Holmsbu Vel

Velkommen!

Juno - tegning av Odd Tore Jensen Holmsbu Vel ble stiftet i 1945, og har i alle år vært en aktiv medspiller i lokalsamfunnet. Hovedoppgaven har alltid vært å bidra til at Holmsbu er et trivelig sted både for fastboende og besøkende, og å fremme beboernes interesser overfor kommunen.

Rosekomiteen vår sørger for at bedene rundt havna er vakre og full av roser om sommeren. Arrangementskomiteen står for 17. mai-markeringen og tenning av julegrana, og inviterer til velfest på vårparten. Vellet arbeider for å sikre og merke friområdene i Holmsbu og forbedre parkeringsforholdene - blant mye annet.

I 2015 hadde 90 fastboende (61 familier og 29 enkeltpersoner) og 60 fritidsboende medlemskap i Vellet.
Er du ikke allerede medlem ønsker vi deg hjertelig velkommen!

(sist oppdatert: 22.12.16)

God Jul!

God Jul

Vi takker store og små for oppslutning og innsats i 2016.
En særskilt takk til alle våre tillitsvalgte som står på for Holmsbus beste.
God jul og godt nytt år til dere alle!

Holmsbu Vel
Liv Aas, leder


Lykkelig utgang på vanskelig sak


Leve Heleneberget - banner
Aksjonsgruppen mot rasering av Heleneberget (Trollfjellet) hang blant annet ut
dette godt synlige banneret på fjelletSaken om hytteeieren i Holmsbu som ville anlegge 70 meter vei til fritidsboligen sin og skyte ut 1200 kubikkmeter fjell fra Heleneberget pågikk i nesten et år og førte til uro, debatt og sterkt engasjement i lokalsamfunnet. Med vedtaket i kommunens planutvalg 6. september 2016 fikk saken en lykkelig slutt for oss, da et flertall avslo hytteeierens dispensasjonssøknad.

Les om saken og finn linker til relevante dokumenter på egen side


Gangfelt i Storgata

Holmsbu Vel har flere ganger tatt opp behovet for gangfelt og fartshumper i Storgata med Hurum kommune, uten å få respons. I mai 2015 tok styret opp saken direkte med Statens vegvesen, og allerede etter tre uker svarte vegvesenet at de støtter forslaget om å legge gangfelt mellom Storgata 5 og 6. I tillegg er det behov for fartshump. Vegvesenet utfører arbeidet så snart som mulig, men midlene til tiltak i 2015 var brukt opp, så humpen blir først lagt i 2016.

Oppdatering: Som mange vil ha registrert er nå både gangfelt og fartshump på plass.


Områderegulering Rødtangen

Planutvalget i kommunen behandlet 12. mai 2015 en innstilling fra administrasjonen om å sende på høring forslag om regulering av deler av Rødtangen. Dette omfattet bygging av opp til 87 boliger og fritidshus, og åpnet for et større turistanlegg som hotell eller leilighetshotell. Holmsbu Vel og Rødtangen fastboendeforening reagerte sterkt på dette, da det er i strid med den moderate utbyggingen en var enig om i kommunedelplanen. Organisasjonene reagerte også på at behovet for ny avlastingsvei ikke er nevnt i det hele tatt, og tok straks kontakt med politikerne i utvalget.

Da saken kom til behandling i Planutvalget, var det enstemmig og tverrpolitisk enighet om ikke å sende forslaget ut på høring før det foreligger en løsning og plan for ny tilførselsvei utenom Holmsbu sentrum til Rødtangen.


Grasrotandelen

Holmsbu Vel er registrert som "Grasrotmottaker" hos Norsk Tipping, så hvis du har lyst til å bidra med å øke vårt tilskudd fra samme selskap kan du enkelt gjøre dette uansett om du spiller på mobil, på nett eller hos kommisjonær. Vårt Grasrotnummer/foretaksnummer som må benyttes er: 888872302


Vis hensyn!

Vis hensyn