Holmsbu Vel

Velkommen!

Juno - tegning av Odd Tore Jensen Holmsbu Vel ble stiftet i 1945, og har i alle år vært en aktiv medspiller i lokalsamfunnet. Hovedoppgaven har alltid vært å bidra til at Holmsbu er et trivelig sted både for fastboende og besøkende, og å fremme beboernes interesser overfor kommunen.

Rosekomiteen vår sørger for at bedene rundt havna er vakre og full av roser om sommeren. Arrangementskomiteen står for 17. mai-markeringen og tenning av julegrana, og inviterer til velfest på vårparten. Vellet arbeider for å sikre og merke friområdene i Holmsbu og forbedre parkeringsforholdene - blant mye annet.

I 2015 hadde 90 fastboende (61 familier og 29 enkeltpersoner) og 60 fritidsboende medlemskap i Vellet.
Er du ikke allerede medlem ønsker vi deg hjertelig velkommen!

(sist oppdatert: 13.02.17)

Velfest 2017

Årets Velfest går av stabelen Lørdag 18 Mars 2017
Pris kr. 250,00 (studenter/pensjonister kr. 150,00)
Bindende påmelding innen 13. mars 2017

Påmeldinglister blir lagt ut på Cafe Juno og Holmsbu Handel.
Du kan også melde deg på ved å ringe eller sende sms til en av de følgende i arrangementskomiteen.
Roy Rison 92013327
Tahia Rison 93037349
Marianne Andresen 93423011
Bente Lybekk 41373382

For de av dere som ikke har vært med på Velfest før, så er dette en fantastisk fest, som samler Holmsbus innbyggere.
Det vil bli servert god mat, underholdning i form av loddsalg og quiz. Musikken vil også etterhvert bli skrudd opp så man kan danse. Musikken blir tilpasset alle, og man kan komme med ønsker.

Dette er en fest hvor ALLE er velkomne. Du behøver ikke være medlem av Holmsbu vel.

Dette er også publisert på vår Facebook-side.


Skøytebanen i Flaterhagan

Flaterhagan - skøytebane

Takket være godt samarbeid mellom Holmsbu IF og frivillige fra vellet
er nå nye vant på plass i Flatarhagan, og isforholdene er på topp.

Flaterhagan - skøytebane

En innsats som belønnes med stor aktivitet blant både små og store.


Brannvern

Brannhydrant i Holmsbu

I løpet av fjoråret ble brannvernet i Holmsbu forbedret ved montering av flere hydranter.
Hittil finnes de i Thomasløkka, Bugta og Storgata (utenfor Brdr. Jensen).

Dette kom som resultat av et eget prosjekt i kommunen, kombinert med påtrykk fra Holmsbu vel.


Områderegulering Rødtangen

Planutvalget i kommunen behandlet 12. mai 2015 en innstilling fra administrasjonen om å sende på høring forslag om regulering av deler av Rødtangen. Dette omfattet bygging av opp til 87 boliger og fritidshus, og åpnet for et større turistanlegg som hotell eller leilighetshotell. Holmsbu Vel og Rødtangen fastboendeforening reagerte sterkt på dette, da det er i strid med den moderate utbyggingen en var enig om i kommunedelplanen. Organisasjonene reagerte også på at behovet for ny avlastingsvei ikke er nevnt i det hele tatt, og tok straks kontakt med politikerne i utvalget.

Da saken kom til behandling i Planutvalget, var det enstemmig og tverrpolitisk enighet om ikke å sende forslaget ut på høring før det foreligger en løsning og plan for ny tilførselsvei utenom Holmsbu sentrum til Rødtangen.


Grasrotandelen

Holmsbu Vel er registrert som "Grasrotmottaker" hos Norsk Tipping, så hvis du har lyst til å bidra med å øke vårt tilskudd fra samme selskap kan du enkelt gjøre dette uansett om du spiller på mobil, på nett eller hos kommisjonær. Vårt Grasrotnummer/foretaksnummer som må benyttes er: 888872302


Vis hensyn!

Vis hensyn